Lõi lọc nước Karofi số 6/7/8 – Lõi ORP Alkaline

309,000

Nâng cao pH, hỗ trợ cơ thể trung hòa axit dư, tăng cường sức khỏe.