Lõi lọc nước Karofi số 6/7/8 – Lõi Nano-Silver (lõi Nano bạc)

245,000

Chống tái nhiễm khuẩn khi nước lưu thông trong hệ thống lọc.