Combo 8 lõi lọc nước Karofi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 ( Lõi 123+RO+Nanosilver+Mineral+Gac T33+Far Infrared)

1,199,000

  • Giá tốt nhất
  • Dùng cho mọi nguồn nước
  • Bổ sung các khoáng chất có lợi và diệt vi khuẩn cho nguồn nước tính khiết