Lõi lọc nước Karofi số 6/7/8 – Lõi khoáng đá (Mineral)

175,000

Bổ sung khoáng chất, chất điện giải có ích cần thiết cho cơ thể con người