Lõi lọc nước số 5 Karofi – Lõi lọc nước GAC-T33

214,000 175,000

Làm cho nước có vị ngon hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi người.