Lõi lọc nước số 5 – Lõi lọc nước GAC-T33 – karofi

214,000 200,000

Làm cho nước có vị ngon hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi người.