Máy lọc không khí Karofi

Máy lọc không khí Karofi KAP-E114

2,940,000

Máy lọc không khí Karofi

Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C113

1,349,000

Máy lọc không khí Karofi

Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C115

1,349,000

Máy lọc không khí Karofi

Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C123

1,219,000

Máy lọc không khí Karofi

Máy lọc không khí mini Karofi KAP-C133

1,429,000
-10%

Máy lọc không khí Karofi

Máy lọc không khí Karofi KAP-115

4,590,000 4,150,000
-10%
8,800,000 7,950,000